navigácia
logo
Vyberte si číslo apartmánu pre zobrazenie popisu zariadenia, fotogalérie a cenníka.

Bližšie informácie o ubytovaní na +421 (0)907 130 762, recepcia@almet.sk

Rezervácia

Zrušenie objednávky

Klient má právo po vzniku záväznej objednávky, ktorá vzniká zaplatením zálohy, resp. podpisom záväznej objednávky, pobyt zrušiť. Pre zrušenie pobytu sa uplatňujú nasledovné storno poplatky:

Storno poplatky

  • Viac ako 30 dní pred nástupom: ak bol pobyt už uhradený (prípadne záloha) je storno poplatok 10 €
  • 15 -30 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok je 25% celkovej ceny pobytu.
  • 2-14 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok je 50% celkovej ceny pobytu.
  • menej ako 2 dni pred nástupom na pobyt: 100% celkovej ceny pobytu.

Zrušenie pobytu musí byť oznámené písomne(mailom, poštou). Nie je snahou ubytovateľov zarábať na storno poplatkoch, takže ak je na zrušenie skutočne závažný dôvod a záujemca o ubytovanie bez zdržania o zrušení informuje, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Je to ale vždy riešené individuálne a odpustenie ( zníženie) poplatku nie je právne nárokovateľné.

Zodpovednosť za škody

Klient je povinný odovzdať ubytovacie zariadenie bez poškodenia. V prípade, že k poškodeniu dôjde je nutné toto okamžite nahlásiť ubytovateľovi, aby mohol zabezpečiť nápravu. Ubytovateľ má právo vybrať pri nástupe zálohu na spôsobené škody, ktorá bude pri odovzdaní objektu bez poškodenia vrátená v plnej výške.